Folkekirkens Corona-tiltag

Der kommer løbende nye udmeldinger om, hvordan kirken skal agere i forhold til corona-krisen. Her ses, hvad det betyder for kirkerne i Kongeåpastoratet.

Der kommer løbende nye udmeldinger om, hvordan kirken skal agere i forhold til corona-krisen, så derfor henviser vi til Kirkeministeriets hjemmeside, hvor der lægges nyheder op, efterhånden som situationen ændres. Klik ind på https://www.km.dk/aktuelt/ og læs mere.

Hvis du har spørgsmål til noget vedr. corona og din kirke, er du altid velkommen til at kontakte din sognepræst.

 

25. marts: Antal pladser ved kirkelige handlinger

Dåb og vielser skal helst udsættes, men kan dog gennemføres med så få deltagere som muligt (og med overholdelse af gældende sundhedsvejledninger). Begravelser og bisættelser kan ligeledes afholdes, når der foretages nogle ændringer i liturgi og antal af pårørendes deltagelse; der er et loft for hvor mange, der må deltage ved en begravelse/bisættelse. Se tallene herunder

Hjortlund Kirke: 18 inkl. præst og personale (dvs. 15 pårørende)

Hunderup Kirke: 17 inkl. præst og personale (dvs. 14 pårørende)

Gredstedbro Kirke: 14 inkl. præst og personale (dvs. 11 pårørende)

Jernved Kirke: 27 inkl. præst og personale (dvs. 24 pårørende)

Vilslev Kirke: 24 inkl. præst og personale (dvs. 21 pårørende)

 

19. marts 2020: Konfirmationerne flyttes!

Konfirmation i Vilslev Kirke flyttes til søndag den 7. juni kl. 10

Konfirmation i Hunderup Kirke flyttes til søndag den 7. juni kl. 10 i Vilslev Kirke.

Konfirmation i Hjortlund Kirke flyttes til søndag den 7. juni kl. 9.30

Konfirmation i Jernved Kirke flyttes til søndag den 7. juni kl. 11

Konfirmation i Sankt Ansgar flyttes til søndag den 14. juni kl. 9. 30

Konfirmation i Gredstedbro Kirke flyttes til søndag den 14. juni kl. 10.30

 

12. marts: Kirkerne lukker!

For at begrænse risikoen for smitte med corona-virus, aflukkes alle kirker fra den 12. marts. Den 23. marts blev nedlukningen forlænget til 13. april.