Kongeåpastoratet

Referater

Herinde kan du finde referater fra menighedsrådenes møder. Møderne er offentlige, og du er velkommen til at deltage. Enkelte punkter på dagsorden kan være lukkede.

Hjortlund
Hunderup
Vilslev

Økonomi