Hunderup Kirke lukkes i en periode

Alle kirkelige handlinger flyttes til andre kirker

Hunderup Kirke skal restaureres

Fra midt i april og til midt i november 2020 skal interiøret i Hunderup Kirke restaureres. Det er et omfattende og dyrt projekt, og kirken er derfor lukket af i den periode. Det betyder, at gudstjenester, dåb, vielser, begravelser og bisættelser henvises til Vilslev Kirke  og andre kirker i Kongeåpastoratet, dvs. Hjortlund, Jernved og Gredstedbro. Det fremgår af dette brev fra biskoppen over Ribe Stift: Anmodning om lukning af Hunderup Kirke grundet restaurering af interiør  I brevet anmodes om lukning fra 4. maj, men pga. corona-krisen har menighedsrådet anmodet om at få fremrykket igangsættelsen til mandag den 20. april – og måske allerede den 14. april, se brevet: Til Hunderup Sogns MR, vedr. midlertidig lukning af Hunderup Kirke.

Vi har dog fået tilladelse til at afholde andagter forskellige steder i Hunderup Sogn i løbet af lukningsperioden. En andagt er en kort gudstjeneste med salmesang og prædiken, men hvor der ikke er dåb, og hvor der kun lejlighedsvis er nadver. Vi ønsker hver gang at have kirkekaffe, så vi får anledning til samtale.

Gudstjenester
Søndag den 5. juli kl. 9.30 – under egene på kirkegården (alternativt: Samlingssalen)
Søndag den 16. august kl. 11 – under egene på kirkegården (alternativt: Samlingssalen)
Søndag den 13. september kl. 11 – høstgudstjeneste på Kjærgård med høstfrokost i spisesalen
Søndag den 4. oktober kl. 11 – Sejstrup Forsamlingshus

Har du spørgsmål til projektet og kirkelukningen, er du velkommen til at kontakte Lena Randrup (randrupxlassen@gmail.com, tlf. 20 62 30 97), formand for Hunderup Menighedsråd samt sognepræst Ole Witte Madsen (om@km.dk, tlf. 25 89 41 90)