Kirke for alle

Projekt “Dus med din kirke”

Denne tekst er fra forårets Kirkeblad K78.

Hvad kan vi så gøre for at øge børnenes tilknytning til kirken? Det har præsten og menighedsrådene gjort sig nogle tanker om. Vi mener, det er vigtigt at børnene og deres forældre jævnligt „møder“ kirken, der hvor de er, og derfor vil vi med passende mellemrum tilbyde særlige arrangementer for bestemte aldersgrupper, så det bliver naturligt for børn og forældre at bruge kirken og derved blive dus med den.

  • Babysalmesang for under 1-årige (tilbydes 4-5 gange forår og efterår)
  • Kirke for de små (dagpleje og børnehave besøger kirken, der synges og høres orgel og bibelhistorie til påske, pinse, høst og jul)
  • Småbørnsgudstjeneste (1-3 årige med forældre og søskende)
  • Minikonfirmandundervisning i 3. klasse
  • Juniorkonfirmandlejr (5. klasse)
  • Konfirmationsforberedelse og konfirmation (7. klasse)
  • Seniorkonfirmandtur (8. klasse (tidligere konfirmander))