5. juni: Grundlovsmøde på Kjærgård

- Ole Madsen

Traditionen tro samles vi til grundlovsmøde, hvor vi synger sammen, hører en taler, hygger os med kaffe og kage, og ser Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole lave opvisning. Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal holde grundlovstale, men mere info følger.

 

Tid: Onsdag den 5. juni kl. 13.45

Sted: Kjærgård Landsbrugsskole

 

Arrangeret af Hunderup Lokalråd i samarbejde med Kongeådal Husholdningsforening samt Vilslev og Hunderup menighedsråd