Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Studiekreds i Vilslev

JUN
07

Studiekreds i Vilslev


Dato Tirsdag d. 7. juni 2022, kl. 19:00
Sted Vilslev konfirmandstue, Vilslevvej 67, 6771 Gredstedbro
Medvirkende
Ole Madsen
Studiekreds i Vilslev

STUDIEKREDS I VILSLEV KONFIRMANDSTUE

- alle er velkomne i dette fællesskab, hvor meninger brydes og holdninger modnes

Kan du lide at tænke over teologiske, kulturelle og filosofiske emner? Kan du lide at

tale og samtale om sådanne emner? Så er denne studiekreds lige noget for dig. Vi be-

gynder studiekredsen med et oplæg (som regel ved præsten), og derefter går samtalen i

gang – og det plejer at gå godt! Der er kaffe og kage undervejs, og man er velkommen

til at deltage én eller flere gange alt efter, hvad man har tid og lyst til.


TIRSDAG DEN 1. MARTS KL. 19-21

Vi får besøg af sygehuspræst Pernille Lydeking Svenningsen og hospicepræst Bente

Bramming som hver især vil fortælle om deres arbejde med at være nær ved patienter

og døende i deres sidste tid. Der bliver også tid til spørgsmål og samtale.


TIRSDAG DEN 5. APRIL KL. 19-21:

BESØG HOS BISKOPPEN ELOF WESTERGAARD

Vi mødes på biskoppens adresse Korsbrødregade 7, 6760 Ribe.

Elof Westergaard har været biskop over Ribe Stift siden 2014, hvor han afløste Eli-

sabeth Dons Christensen. Vi mødes med ham for i vanlig studiekreds-stil at gå i dialog og drøfte nogle emner, f.eks.: Hvad indebærer det at være biskop? Hvori består hans arbejde? Hvad er hans tanker om folkekirken generelt og især om kirkerne i Ribe Stift? Hvilke udfordringer står folkekirken over for? Er der en fremtid for landsbykirkerne? – find selv på flere!

Biskoppen sørger for kaffe og kage, og

man skal tilmelde sig hos Ole (præst),

da der er begrænsede antal pladser. Ole

træffes på tlf. 25 89 41 90, om@km.dk


TIRSDAG DEN 3. MAJ KL. 19-21

Hvad menes der med det evige liv? Hvad siger Bibelen om det? Er der en fysisk

opstandelse, eller hvordan skal vi tænke om det? Er det evige liv en belønning for et

moralsk rigtigt liv?

Der holdes et oplæg, og så er ordet som altid frit.


TIRSDAG DEN 7. JUNI KL. 19-21 – OBS: I SOGNEHUSET!

Vi får besøg af Hans Berntsen. Helbredelse ved forbøn i Jesus Kristus – kan det vir-

kelig lade sig gøre? Hans Berntsen har igennem 40 år rejst land og rige rundt for at

bede for syge og han har set mange blive raske. Han besøger studiekredsen, hvor han

vil fortælle om, hvad forbøn går ud på, og hvordan det er muligt, at forbøn kan

helbrede.

Der er rig mulighed for at stille spørgsmål, og naturligvis er der også mulighed for

selv at modtage håndspålæggelse og forbøn ved Hans Berntsen.


Herefter holder studiekredsen sommerferie og starter op igen i august.